Anna Duszak

Wykształcenie i stopnie naukowe 

Od początku studiów jestem związana z Uniwersytetem Warszawskim. Kształciłam się na Wydziale Neofilologii i w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (obecna nazwa wydziału: Wydział Lingwistyki Stosowanej).
Posiadam stopień doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy w zakresie nauk humanistycznych.

Staże zagraniczne i stypendia naukowe odbywałam na różnych uczelniach m.in. w Anglii, Austrii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych.

 

Dydaktyka
Posiadam doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wielu przedmiotów o charakterze lingwistycznym (np. gramatyka opisowa języka angielskiego, polsko-angielska gramatyka kontrastywna, semantyka i pragmatyka, lingwistyka tekstu, etnolingwistyka / lingwistyka antropologiczna). W ostatnich latach prowadzę zajęcia dydaktyczne głównie z analizy dyskursu, krytycznej analizy dyskursu, semiotyki społecznej i komunikacji międzykulturowej, a także seminaria magisterskie i doktorskie z teorii komunikacji.

 

 

Anna Duszak