Selected publications:

Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa
PWN, r. 1998 (Book)
Anna Duszak
Tekst naukowy i jego przekład
Ed.: Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski
UNIVERSITAS 2015
Us and Others: social identities across languages, discourses and cultures
John Benjamins Publishing Company, r. 2002 (Book)
Anna Duszak (Editor)
Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities
Duszak, Anna / Kowalski, Grzegorz (eds.)
Peter Lang 2015
Bridges and Barriers in Metalinguistic Discourse,
eds. Anna Duszak and Urszula Okulska, 2006.
Duszak, Anna: (2005) “Between Styles and Values: an Academic Community in Transition”.
In: “Identity, Community, Discourse: English in Intercultural Settings”, eds: Cortese, Giuseppina; Duszak, Anna. Bern: Peter Lang, pp. 69-94.
“Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective / Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive”
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Book)
Anna Duszak (Editor), Juliane House (Editor), Łukasz Kumięga (Editor)
Anatomia gniewu – emocje negatywne w językach i kulturach świata.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2003 (Book)
Nina Pawlak (Editor), Anna Duszak (Editor)
Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym: Teoria i praktyka
UNIVERSITAS, r. 2006 (Book)
Anna Duszak (Editor), Elżbieta Gajek-Kawecka (Editor), Urszula Okulska-Łukawska (Editor)
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej
Universitas, r. 2008 (Book)
Anna Duszak (Editor), Norman Fairclough (Editor)
Language, Culture and the Dynamics of Age
Walter de Gruyter, r. 2010 (Book)
Anna Duszak (Editor), Urszula Okulska (Editor)
Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu
Ed.: Anna Duszak, Grzegorz Kowalski
UNIVERSITAS 2013
Speaking from the Margin. Global English from a European Perspective
PETER LANG, r. 2004 (Book)
Anna Duszak (Editor), Urszula Okulska-Łukawska (Editor)
Anatomia szczęścia: emocje pozytywne w językach i kulturach świata
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2005 (Book)
Anna Duszak (Editor), Nina Pawlak (Editor)
Culture and Styles of Academic Discourse
Language, Law, Society
   

 

Check the full list of publications:
Bibliography